Е1105: Lysozyme

Лизозим. Ензим. Нормална съставка на сълзи, слюнка, кръв и мляко (човешки). Получава се от кокоши яйца или от бактерии. Консервант, разгражда клетъчната стена на бактериите. Ползва се в храна за бебета, фармацевтични препарати.

Странични ефекти: Лизозимът е протеин и както всички протеини, може да предизвика алергични реакции.