Е1403: Bleached starch

Получава се от обработена с избелващи агенти скорбяла. Тя е частично разградена и окислена. Сгъстяващ агент и стабилизатор. Ползва се в много хранителни продукти, фармацевтика.