Е1421: Starch acetate

Скорбялов ацетат. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с винилацетат. В резултат скорбялата е по-стабилна при високи температури и ниско рН, което е сравнимо с E1420. Ползва се в много хранителни продукти.

Странични ефекти: Може да предизвика диария.