Е1423: Acetylated di-starch glycerol

Ацетилиран дискорбялов глицерол. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с анхидрид на оцетна киселина и глицерол. Това води до скорбяла, която е устойчива срещу разбъркване и високи температури, както и с висока стабилност, след охлаждане. Ползва се в много хранителни продукти.