Е1441: Hydroxypropyl-di-starchglycerol

Хидроксипропил- дискорбялов глицерол. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с пропиленоксид, епихлорхидрин и глицерол. В резултат скорбялата е по-стабилна срещу киселина, алкална среда и разграждащи ензими. Тя, също така предоставя по-добър цвят и блясък на продуктите, и е по-стабилна след охлаждане. Ползва се в много хранителни продукти.

Странични ефекти: Може да предизвика диария.