Е1502: Butane-1,3-diol

Бутан-1,3 диол. Разтворител за аромати. Произвежда се с търговска цел чрез химичен синтез. Ползва се в тютюневи изделия.

Странични ефекти: Не са известни, когато се използва в храни.