Е1504: Ethyl acetate

Етил ацетат. Естествена съставка на много плодове, с търговска цел се произвежда от оцетна киселина. Етил ацетат е компонент за вкус, както и разтворител за аромати. Ползва се в много от продуктите с плодов вкус.

Странични ефекти: Не са известни, когато се използва в храни