Е479: Esterified soy oil

Естерифицано соево олио. Полусинтетичен емулгатор. Получава се чрез нагряване на соево масло в присъствието на свободните мастни киселини. Мастните киселини са предимно от растителен произход, но също и мазнини от животински произход могат да бъдат използвани. Продуктът обикновено е смес от различни компоненти. Ползва се и като стабилизатор. При производство на хлебни продукти. Продуктът е с нормално съдържание на мазнини и ще се метаболизира по нормалния начин. Въпреки че се използват предимно растителни масла, употребата на животински мазнини (вкл. свинско), не може да се изключи. Единствено производителят може да даде подробна информация за произхода на мастни киселини. Химически мастни киселини от растителен или животински произход, са идентични.