Е490: Propylene glycol

Пропилен гликол. Синтетичен продукт, приготвен от пропилен от петрол. Разтворител за вкусове и анти-оксиданти. Странични ефекти: Той се метаболизира до оцетна и пируватна киселина, и двете са нормални съставки на тялото. Високите концентрации предизвика екзема, но не и когато се използва в храни.