Е517: Ammonium sulphate

Амониев сулфат. Стабилизатор. Подобрител за хляб. Съставен от амониеви соли и сярна киселина. Натурален минерал. Ползва се при производство на хлебни и сладкарски изделия.