Е557: Zinc silicate

Цинков силикат. Антислепващ агент. Получава се от минерала willemite, също така се получава от силициев оксид (кварц) и цинков оксид. Употребява се в сухи продукти, но по принцип почти не се използват.