Е571: Ammonium stearate

Амониев стеарат. Амониева сол на стеаринова киселина, E570. Използва се като антислепващ агент и антипенител в производството на захар. Основно се използва в козметиката.

Въпреки, че стеариновата киселина и стеарати се получават от растителни източници, използването на животински мазнини (включително свинско и говеждо месо), не може да се изключи. Единствено производителят може да представи информация за произхода.