Е630: Inosinic acid

Инозинова киселина. Естествена киселина, която е основно при животни. Получава се от месо или риба (сардина). Може да бъде получена чрез бактериална ферментация на захарите. Подобрява вкуса. Инозиновата киселина и инозинатите не са със специфичният вкус umami, но силно повишават много други аромати, като по този начин намаляват необходимата нужда от сол в даден продукт. Използва се в много продукти. Инозинатите не могат да бъдат използвани в продукти, предназначени за деца под 12 седмици.

Странични ефекти:
Хора с астма трябва да избягват инозиновата киселина и инозинатите. Тъй като инозинатите се метаболизират на пурини, те трябва да се избягва от хора, страдащи от подагра. Въпреки това, използваните концентрации обикновено са толкова ниски, че странични ефекти не могат да се очакват. Инозиновата киселина и инозинатите обикновено са произведени от месо, но отчасти и от риба. Единствено производителят може да предостави информация за произхода.