Е912: Montan acid esters/wax

Естери на монтан киселина. Восък, получен чрез екстракция с разтворител на лигнитни (кафяви въглища). Тя се състои от не-глицериди естери на карбоксилни киселини, свободни киселини и смоли. Ползва се за покритие на цитрусови плодове.