Е927(b): Urea

Урея. Carbamide (Карбамид). Получава се от амоняк и въглероден двуокис. Използва се като хранителна съставка във ферментирали продукти. Употребява се във виното.