Е943: Butane, isobutane

Бутан, изобутан. E943a : Butane, E943b : Isobutane. Природен инертен газ. Ракетно гориво. Ползва се в спрейове.

Странични ефекти: Не са известни при употреба в храни.