Е949: Hydrogen

Водород. Природен газ. Използва се като консервант за модифициране на атмосферата в опаковки. Употребява се в пакетирани с газ зеленчуци.

Странични ефекти: Не са известни при употреба в храни.