потенциално опасни

E1517: Glycerol diacetate

18.01.2012 // 0 Comments

Глицерол диацетат. Подобрява аромата. С търговска цел се произвежда от оцетна киселина и глицерол. Разтворител за аромати. Ползва се в много продукти. Странични ефекти: Не са известни, когато се използва в храни.

Е1502: Butane-1,3-diol

18.01.2012 // 0 Comments

Бутан-1,3 диол. Разтворител за аромати. Произвежда се с търговска цел чрез химичен синтез. Ползва се в тютюневи изделия. Странични ефекти: Не са известни, когато се използва в храни.

Е1441: Hydroxypropyl-di-starchglycerol

18.01.2012 // 0 Comments

Хидроксипропил- дискорбялов глицерол. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с пропиленоксид, епихлорхидрин и глицерол. В резултат скорбялата е по-стабилна срещу киселина, алкална среда и разграждащи ензими. Тя, също така предоставя по-добър цвят и блясък на продуктите, и е по-стабилна след охлаждане. Ползва се в много хранителни продукти. Странични ефекти: Може да предизвика диария.

Е1421: Starch acetate

18.01.2012 // 0 Comments

Скорбялов ацетат. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с винилацетат. В резултат скорбялата е по-стабилна при високи температури и ниско рН, което е сравнимо с E1420. Ползва се в много хранителни продукти. Странични ефекти: Може да предизвика диария.

E1420: Starch acetate

18.01.2012 // 0 Comments

Скорбялов ацетат. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с оцетен анхидрид. В резултат скорбялата е по-стабилна при високи температури и ниско рН. Ползва се в много хранителни продукти. Странични ефекти: Може да предизвика диария.

E1414: Acetylated di-starch phosphate

18.01.2012 // 0 Comments

Ацетилиран дискорбялов фосфат. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с фосфорилиращ агент и оцетна киселина. В резултат скорбялата има по-голяма стабилност и се разтваря по-добре при ниски температури. Ползва се в много хранителни продукти. Странични ефекти: Може да предизвика диария.

E1201: Polyvinylpyrrolidone

16.01.2012 // 0 Comments

Поливинилпиролидон. Синтетичен полимер. Диспергиращ агент. При изкуствените подсладители. Сгъстяващ и попълващ агент, стабилизатор. Използва се във фармацевтичните таблетки, продукти за красотата и аромати.

1 2 3 15