E1201: Polyvinylpyrrolidone

Поливинилпиролидон. Синтетичен полимер. Диспергиращ агент. При изкуствените подсладители. Сгъстяващ и попълващ агент, стабилизатор. Използва се във фармацевтичните таблетки, продукти за красотата и аромати.