E1400: Starches/Dextrins

Скорбяла. Нишесте. Полимер на декстроза, изготвен от частично разграждане на скорбяла. Сгъстяващ агент и се използва за покритие  в много хранителни продукти, фармацевтика.