E1404: Oxidised starch

Получава се обработена с хипохлорид скорбяла. Тя е частично разградена и окислена. Сгъстяващ агент и стабилизатор. Ползва се в много хранителни продукти, фармацевтика.

Странични ефекти: Не са известни при нормална употреба. Високите концентрации могат да предизвикат диария и бъбречни дефекти при животни