E141: Copper complexes of chloropyll and chlorophyllins

Маслинено зелен, без неблагоприятни ефекти.

Leave a comment