E1410: Мono-starch phosphate

Моно-скорбялов фосфат. Получен от обработка на скорбяла с фосфорна киселина. Тя е частично разградена и фосфорилирана. Сгъстяващ агент и стабилизатор. Ползва се в много хранителни продукти, фармацевтика.