E1412: Di-starch phosphates

Дискорбялов фосфат. Сгъстяващ агент. E1412(i) :  с trimetaphosphate, E1412(ii) : с phosphoroxychloride. Получен от обработка на скорбяла  с фосфорилиращи агент. Това води до по-добри възможности на приложение. Ползва се в много хранителни продукти.