E1413: Phosphatylated di-starch phosphate

Фосфатилиран дискорбялов фосфат. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с фосфорилиращ агент и фосфорна киселина. В резултат скорбялата има по-голяма стабилност при високи и ниски температури, и е по-устойчива на киселина. Ползва се в много хранителни продукти.