E1414: Acetylated di-starch phosphate

Ацетилиран дискорбялов фосфат. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с фосфорилиращ агент и оцетна киселина. В резултат скорбялата има по-голяма стабилност и се разтваря по-добре при ниски температури. Ползва се в много хранителни продукти.

Странични ефекти: Може да предизвика диария.