E1422: Acetylated di-starch adipate

Ацетилиран дискорбялов адипат. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с анхидрид на оцетна киселина и анхидрид на адипинова киселина. Това води до скорбяла, която е устойчива срещу разбъркване и високи температури. Ползва се в много хранителни продукти.