E1450: Starch sodium octenyl succinate

Натриев октенил сукцинат на скорбялата. Сгъстяващ агент. Получен от обработка на скорбяла с октенил сукцинат. Почти не се използва.