E1517: Glycerol diacetate

Глицерол диацетат. Подобрява аромата. С търговска цел се произвежда от оцетна киселина и глицерол. Разтворител за аромати. Ползва се в много продукти.

Странични ефекти: Не са известни, когато се използва в храни.