E1518: Glycerol triacetate

Глицерол триацетат. Подобрява аромата. С търговска цел се произвежда от оцетна киселина и глицерол. Ползва се като разтворител за аромати, също така има някои противогъбични действия. Ползва се в много продукти.

Странични ефекти: Не са известни, когато се използва в храни.