E1520: Propylene glycol

Пропилен гликол. Подсладител. Диспергиращ агент. Пропилен гликол се произвежда с търговска цел от пропилен и карбонат. Той се използва като разтворител за анти-оксиданти. Употребява се в много продукти.

Странични ефекти: Не са известни, когато се използва в храни.