E160(d): Lycopene

Червен, не се знаят странични ефекти.

Leave a comment