E160(e): Beta-apo-8′-carotenal (C 30)

Оранжев, не се знаят странични ефекти.

Leave a comment