E170: Calcium carbonate

Минерална сол, бяла; използува се като пълнител и абразив в много продукти, като и в бели бои.

Leave a comment