E235: Natamycin

Плесенен инхибитор, произведен чрез бактерии; може да причини гадене, повръщане, диария и кожно дразнене; типично приложение – месо сирене.

Leave a comment