E290: Carbon dioxide

Въглероден двуокис. Нормален природен газ. Част от въздуха и от метаболизма на тялото. Използва се в газирани напитки, предназначени за ефект на пенливост. Също така се използва за модифициране на атмосферата при опаковането, и като газ в резервоари за ракетно гориво. Ползва се в газирани напитки, опаковани храни, сметана.