E300: Ascorbic acid

Аскорбинова к-на, ‘vitamin C’; прилага се в хлебопроизводството, при обработка на брашното и много други.

Киселина, който се среща естествено в повечето плодове и зеленчуци. С търговска цел се синтезира чрез бактериална ферментация на глюкоза, следвана от химическо окисляване. Аскорбиновата киселина е витамин С, обаче, тя не може да се ползва като добавка на витамина, когато е етикетирана като E300. Когато се добавя към храни, тя функционира като антиоксидант и подобрител на хляб. Ползва се в много различни продукти.

Странични ефекти: Няма странични ефекти в използваните концентрации