E386: EDTA: Disodium ethylenediamine tetra-acetate

Динатриев етилендиаминов тетра-ацетат. Синтетично съединение. Извлича метали. Стабилизатор (също се използва след интоксикация с тежки метали, за премахване на метали от организма). Ползва се в много различни продукти. Забранен в някои страни.

Странични ефекти: Не са известни в използваните концентрации. Продължителното излагане на високи дози, може да доведе до изчерпване на метали от тялото (желязо).