E400: Alginic acid

Полизахарид, извлича се от водорасли, използува се в яйчни кремове, ободрителни напитки и смеси, сгъстяващи кремове – предпазва от кристализиране; няма данни за странични ефекти при приемане в малки количества.