E417: Tara gum

Извлича се от храста Caesalpinia Spinosa, намиращ се в Еквадор и Перу; използува се в комбинация с Е415, Е410, Е412 за увеличаване на визкозитета.  Високите концентрации водят до образуването на газове и подуване на корема, вследствие на ферментация от чревната микрофлора (по същия начин, като при всички несмилаеми полизахариди). Действа като слабително. Високи концентрации не могат да бъдат достигнати в продуктите, заради вискозитета на веществото.