E441: Gelatine

Получава се от животински продукти, като кости, кожи и др. Може да бъде произведен от всички видове животни.

Възможен алерген, за астматици и хора, алергични към сулфити.