E450: Diphosphates

E450(i) Di sodium di phosphate (di sodium pyrophosphate)
E450 (ii) Tri sodium di phosphate
E450 (iii) Tetra sodium pyrophosphate
E450 (v) Tetra potassium pyrophosphate
E450 (vi) Calcium di hydrogen di phosphate

E450b и E450c са преименувани на E451 и E452.

Соли на натрий, калий и калций с фосфати. Всички се произвеждат по синтетичен път от съответните карбонати и фосфорна киселина. Синтетични емулгатори. E450 (iii) се свързва с металите и предпазва от обезцветяване. E450 (vi) се използва като подобрител на хляб и добавка на калций.

Не са известни странични ефекти, когато се използват в храни. Високата концентрация на фосфати в организма може да наруши метаболитните процеси, тъй като фосфатите играят важна роля в общият метаболизъм.