E451: Triphosphates

E451 (i) Penta sodium tri phosphate (formerly designated E450b(i))
E451(ii) Penta potassium tri phosphate (E450b(ii))

Соли на натрий и калий с фосфати. Всички се произвежда по синтетичен път от съответните карбонати и фосфорна киселина. Синтетични стабилизатори и емулгатори. Използва се да задържа вода по време на обработката.

Не са известни странични ефекти, когато се използват в храни. Високата концентрация на фосфати в организма може да наруши метаболитните процеси, тъй като фосфатите играят важна роля в общият метаболизъм.