E470: Fatty acids salts

Соли на мастни киселини. Полусинтетични емулгатори. Забранени в някои страни. E470a(i) Sodium salts of fatty acids, E470a(ii) Potassium salts of fatty acids, E470a(iii) Calcium salts of fatty acids, E470b Magnesium salts of fatty acids. Те са предимно от растителен произход, но могат да бъдат използвани също и мазнини от животински произход. Солите са смес на стеаринова, олеинова, палмитинова и миристинова киселина. Ползва се също така за стабилизатор. В тялото метаболизира както всяка друга мазнина. Въпреки че се използват предимно растителни масла, употребата на животински мазнини (вкл. свинско), не може да се изключи. Химически мастни киселини от растителен или животински произход, са идентични.