E471: Mono & di glycerides of fatty acids

Моно-и диглицериди на мастни киселини. Полусинтетичен емулгатор. Без странични ефекти. Синтетични мазнини, произведени от глицерин и естествени мастни киселини, предимно от растителен произход, но могат да бъдат използвани също и мазнини от животински произход. Продуктът обикновено е смес от различни продукти, със състав, подобен на частично усвоява естествената мазнина. Ползва се също като стабилизатор. В тялото метаболизира както всяка друга мазнина. Отделните компоненти по принцип се произвеждат от тялото. Въпреки че се използват предимно растителни масла, употребата на животински мазнини (вкл. свинско), не може да се изключи. Химически мастни киселини от растителен или животински произход, са идентични.