E480: Dioctyl sodium sulphosuccinate

Натриев диоктилсулфосукцинат. Синтетичен емулгатор. Произвежда се от реакцията на октановото число с анхидрид на малеинова киселина, последвано от реакция с натриев бисулфит. При производство на хлебни продукти, но най-вече се използва във фармацевтични препарати. Странични ефекти: Продуктът действа като слабително.