E483: Stearyl tartrate

Стеарил тартарат. Полусинтетичен емулгатор. Забранен в някои страни. Комбинация от стеаринова киселина и винена киселина, в резултат на смес от няколко компонента. Произходът на стеаринова киселина може да бъде или от растителни, или от животински мазнини, въпреки че на практика почти винаги са използвани растителни масла . Ползва се и като стабилизатор. При производство на хлебни продукти. Както винената киселина, така и стеариновата киселина са нормални продукти в човешкия метаболизъм. Въпреки че се използват предимно растителни масла, употребата на животински мазнини (вкл. свинско), не може да се изключи. Единствено производителят може да даде подробна информация за произхода на мастните киселини. Химически мастни киселини от растителен или животински произход, са идентични.