E503: Ammonium carbonates

Амониев карбонат. Основа. Понякога дразни лигавицата. E503(i) Ammonium carbonate, E503(ii) Ammonium bicarbonate. Произведен от амониев сулфат и калциев карбонат, натурални минерали. Регулатор на киселинността, основа, набухвател.

Странични ефекти: Възможно е образуване на газове в стомаха след поглъщане.