E505: Ferro carbonate

Феро карбонат. Регулатор на киселинността. Приема се като натурален минерал. Основно се използва, за да обогатяване на храни с желязо. Ползва се при обогатени храни и фармацевтични препарати.