E507: Hydrochloric acid

Хидрохлоридна киселина. Безопасна в малки количества. Естествена киселина. Нормална киселина в стомаха. Произвежда се от сол и сярна киселина. Ползва се при сиренето и бирата.